Share This Post

Psykiatri / Socialt arbete

Hög tid att likställa psykosocial och fysisk ohälsa

För en effektivare och mänskligare vård är kuratorn inom hälso- och sjukvården viktigare än någonsin. Idag har 30 procent av primärvårdens patienter psykiska problem. Många patienter befinner sig i akut kris på grund av egen sjukdom eller familjemedlems insjuknande, trauman, plötsligt dödsfall i familjen eller andra separationer. Många patienter vill ha och behöver stöd i sina kontakter med olika myndigheter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar