Share This Post

Genus - jämställdhet / Om olika tillstånd / Psykiatri

Hjälpen kom för sent – Sara, 32, tog sitt liv

“I Sverige söker lika många flickor som pojkar barnpsykiatrisk vård. Trots detta är det tre gånger så många pojkar som flickor som får neuropsykiatriska diagnoser, som adhd. Varför är det så?” Det frågar debattörer som kräver ett kunskapslyft om flickor med adhd.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar