Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Hjälpande samtal – positiv motivation

Forskning visar tydligt att de som är skickliga i samtal samtalar med ett positivt samspelsmönster som underlättar samarbete för att lösa problem. Det gör också att dina bästa förmågor som samtalsledare kommer fram och du har lättare att så emot negativ känslosmitta och kan istället vända samtalet till samarbete. I den här boken försöker författaren Hilmar Thór Hilmarsson beskriva hur man med hjälp av grundforskning om samtal kan arbeta för att skapa ett samarbete som ger optimala förutsättningar för förändring.

Metoden har tre steg:
1. Vad är problemet? Nuläget!
2. Vad vill klienten? Önskeläget!
3. Vad kan klienten göra? Handlingsläget!

Ibland försöker vi att ensidigt fokusera på lösningarna, men för att lösningarna ska fungera så måste vi förstå klientens problem och vad hon vill. Problemen ses inte som patologi och man intresserar sig inför orsakerna. Utgångspunkten är att problem är något man behöver lära sig hantera och det kan man göra genom att se på hur man istället vill att livet ska vara.

I boken beskrivs bakgrunden till metoden, med referenser till relevant forskning. Här beskrivs också hur man arbetar konkret med metoden och med olika typer av klienter. Det gäller att hitta samarbetsnivån där varken du som behandlare eller klienten tar över för mycket. Genom att du som behandlare övar på en inställning av värme och tacksamhet kan du stå emot känslosmitta, hålla kvar strukturen och leda om ett samtal som hamnat i uppgivenhet eller motstånd. Samma effekt kan inte uppnås genom att behandlaren är neutral. Känslosmitta ökar dessutom risken för att behandlaren blir utbränd. Genom att vara medveten om din egen inställning och vad du förmedlar kan du också ändra det du gör och förmedlar i samtalet.

Den här boken beskriver kortare samtalsinsatser och inte det terapeutiska samtalet som oftast innebär en längre behandling, har ett vidare fokus och ett annat sammanhang. Det hjälpande samtalet kan däremot användas i många olika typer av kontakter och samtal. Jag tror absolut att boken är till hjälp för den som arbetar med samtalet som redskap. Som ofta, är metoden skenbart enkel, men som alltid så behöver man öva i sitt praktiska arbete för att hitta både sig själv och den struktur som metoden föreslår.

Boken ges ut av Studentlitteratur. Här kan du läsa mer om boken.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar