Share This Post

Äldre / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Hemtjänstersättning vid LOV 2012

De kommuner som infört lagen om valfrihetssystem, LOV, har också beslutat om ersättning för privata utförare och för kommunens egenregi. En genomgång visar att spridningen är stor mellan kommunernas ersättning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar