Share This Post

Barn och ungdom / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Kriminalitet

Helt Okej – podcast om ungas psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland unga och påverkar inte bara den person som det gäller utan många gånger även omgivningen. Vart vänder jag mig när jag behöver stöd och hur kan jag hjälpa andra som mår dåligt? Region Skåne vill i fyra olika podavsnitt under en diskussion ledd av bland annat Kattis Ahlström skapa debatt och förståelse för livets upp och nedgångar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar