Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

”Hela det sociala arbetet behöver ses över”

Replik: Vi delar Pia Thams uppfattning att det behövs en översyn över arbetssituationen för socialsekreterare men menar att en sådan inte får ske i ett avgränsat fält. Hela det sociala arbetet behöver ses över för att på så sätt underlätta arbetsbelastningen för socialsekreterarna och i förlängningen därmed också förbättra mottagande och stöd, skriver Marcus Herz och Philip Lalander vid Malmö högskola.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar