Share This Post

Invandrarbakgrund / Kriminalitet

Hasselahelpline

Telefonjouren är tänkt som en mångfaldsjour där vi ska erbjuda den som ringer möjligheten att samtala på sitt modersmål. För närvarande har vi medarbetare, som utöver svenska, besitter kunskaper i 12 olika språk. Inriktningen för telefonjouren är främst frågor kring ungdomar och deras droganvändande och kriminalitet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar