Share This Post

Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Hård kontroll och för lite valfrihet i narkomanvården

Vården av heroinister utvecklas – det visar en ny studie av skånska program för underhållsbehandling som presenteras under Almedalsveckan. Studien, som utförts av forskare vid Malmö högskola och Lunds universitet, tyder på att vården blivit mer individanpassad, att tillgängligheten ökat och att de moraliserande inslagen har minskat. Men fortfarande finns brister som måste åtgärdas: valfriheten är för liten och kontrollerna slukar resurser som hade kunnat användas till annat.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar