Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Har vi inte pratat om samverkan i 25 år?

Vad finns det för stenar att vända på i effektiviseringsarbetet? En
handlar om samverkan. Ett ord som för en del känns innehållslöst och uttjatat – har vi inte pratat om samverkan i 25 år? – och för andra är ett mantra och socialtjänstens viktigaste verktyg. Socialtjänsten påverkas, ja kanske t o m styrs, av vad som händer i samhället och av vad andra aktörer gör och inte gör. Det blir tydligt i kristider. Om arbetslösheten ökar blir köerna till ekonomiskt bistånd längre. Om fler riskbrukar alkohol och droger ökar snart trycket på missbruksvården.

Samverkan är viktig, både inom kommunen, mellan socialtjänst och hälso-
och sjukvård och mellan socialtjänst och statliga myndigheter som AMV och Försäkringskassan. Det behövs för en effektiv socialtjänst, svarade socialcheferna på en enkät vi sände ut 2007. Samverkan ett viktigt medel att få bättre resultat och få ner de totala kostnaderna, både på kort och längre sikt. Varför är det så svårt att få en fungerande samverkan? Det finns förstås många skäl. Olika regelverk, kompetenser, värderingar och snåla budgetar brukar framhållas. Kanske tjänar en samverkanspart på
gemensamt arbete medan en annan förlorar. Kanske har man inte lagt in resurser för samverkan varken i den egna verksamheten eller i den man upphandlat. Speciellt i kristider är risken att samverkansposten är den post i budgeten som ryker först. Vad kan man göra för att undvika det?

Karin Mossler

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar