Share This Post

Arbete med familjer

Har alla här en förälder i fängelse? En stödgruppsmodell för barn med frihetsberövade föräldrar

I boken beskrivs en stödgruppsmodell för barn mellan sex och arton år som har en förälder som är eller har varit frihetsberövad. I stödgruppen kan barn få vardagskunskaper som kan leda till förändrade handlingsmönster. Boken vänder sig till dem som ska utbildas till stödgruppledare och till dem som i sitt arbete eller på annat sätt möter de anhöriga barnen och/eller deras föräldrar. För stödgruppsledare tillkommer ett arbetshäfte.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar