Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Handlingsplan mot kvinnovåld

800 miljoner och 56 konkreta åtgärder. Det satsar regeringen för att komma tillrätta med mäns våld mot kvinnor. Planen omfattar sex insatsområden: Ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, mer kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, samt mer samverkan och ökade kunskaper.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar