Share This Post

Försörjningsstöd

Handläggning av ekonomiskt bistånd

Detta är en del av riktlinjerna för socialtjänsten i Stockholms stad. Riktlinjerna uppdateras regelbundet efter exempelvis lagändringar. Riktljinerna här berör handläggningen av ekonomiskt bistånd.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar