Share This Post

Nationella handlingsplanen

Handisam – ny statlig organisation för handikappolitiska målen

För att effektivisera och strukturera arbetet med att uppnå de handikappolitiska målen har regeringen konstaterat att det finns behov av en central organisation som ansvarar för den övergripande samordningen.
Regeringen vill därför skapa en ny organisation för den handikappolitiska samordningen. Idag är resurserna spridda och gränsdragningen mellan de olika aktörerna otydlig. Genom en ny och strukturerad organisation anser regeringen att en kraftsamling kan göras för att genomföra den nationella handlingsplanen på ett strategiskt och effektivt sätt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar