Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Handikappade barn mobbas

Barn med funktionshinder är huvudtemat för Barnombudsmannens årsrapport till regeringen 2002. Nästan 30 procent av barnen med funktionshinder blir retade av sina skolkamrater. Vart femte barn som är funktionshindrat råkar ut för fysisk misshandel i skolan. Barn med damp är mest utsatta för mobbning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar