Share This Post

Barns villkor / Misshandel / Socialt arbete / Våld i nära relationer

Handböcker som stöd för personal som jobbar med barn och vuxna som far illa

Syftet med handboken “Våld i nära relationer” är att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras.

Syftet med handboken “Vid oro och vid misstanke – om ett barn far illa” är att barn ska ges ett professionellt och rättssäkert bemötande samt att öka kunskaperna hos personalen och förbättra samverkan mellan verksamheterna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar