Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Hälsocoacher i Västerbotten

Schizofreniförbundet Västerbottens distrikt har startat Hälsocoachprojektet, som är ett samarbetsprojekt mellan sex kommuner (hittills) i länet, landstinget och Allmänna Arvsfonden i egenskap av finansiärer och IFS, RSMH och Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten. Bakgrunden till detta projekt är den ökade förekomsten av livsstilsrelaterad ohälsa som förekommer i befolkningen och särskilt bland personer med psykiska funktionshinder.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar