Share This Post

Arbete med familjer

Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till barn

I detta cirkulär informeras om nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) och i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) som ålägger hälso- och sjukvården och dess personal en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2010.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar