Share This Post

Migration / Okategoriserade

Hälsa hos nyanlända måste tas på allvar

Hälsan hos nyanlända är en förutsättning för integration. Omkring en tredjedel av flyktingarna utvecklar så svår fysisk och psykisk ohälsa, att vård krävs. Denna fråga måste snarast komma på agendan om alla nyanlända som kommer hit ska kunna bidra till vår gemensamma framtid. Vi behöver förverkliga ett hållbart flyktingmottagande, skriver Solvig Ekblad, docent vid KI, och Jan Ekberg, nationalekonom.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar