Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Hälften av kommunerna tar emot ensamkommande barn och unga

Allt fler kommuner tar emot ensamkommande asylsökande barn och unga. Men många kommuner har ännu inget avtal med Migrationsverket, men har barn som valt att bosätta sig hos släkt och vänner. Sammanlagt är det cirka 160 kommuner som tar emot ensamma asylsökande barn och ungdomar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar