Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Haft Sveriges bästa praktikant?

Har du som handledare lyckats lyfta en socionomstudent och
sett ett framtidslöfte i din praktikant? Socionom Praktikus är en tävling för socionomstudenter som genomfört sin praktik. Syftet med tävlingen är att synliggöra socionomernas professionalism och lyfta fram duktiga framtidslöften inom professionen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar