Share This Post

Barn och ungdom / Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Gymnasieelevers drogvanor 2004

Från och med år 2004
undersöker CAN drogvanorna bland eleverna i gymnasiets årskurs 2. Alkoholkonsumtionen är påtagligt högre bland eleverna i gymnasiets årskurs 2 jämfört med i årskurs
9. Samtliga indikatorer på hög alkoholkonsumtion uppgavs av fler gymnasister jämfört med nior. På
motsvarande sätt var även alkoholrelaterade problem vanligare bland gymnasisterna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar