Share This Post

Ekonomi / Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

”Grovt bidragsfusk kan liknas vid organiserad brottslighet”

Varje år betalas miljontals kronor ut till personer och företag som med hjälp av oriktiga intyg utnyttjar välfärdssystemet. Ett felaktigt myndighetsbeslut leder ofta till flera, och i slutändan till felaktiga pensionsutbetalningar. Minskat intygsberoende och hårdare kontroll är nödvändigt, skriver Brottsförebyggande rådet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar