Share This Post

Fulltextmaterial / Okategoriserade / Placerade barn

Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga

I den här rapporten kartlägger och beskriver Socialstyrelsen den gränsdragningsproblematik som finns när det gäller vård i familje- och jourhem respektive hem för vård eller boende. Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, men även till kommunernas socialtjänst och intresseorganisationer inom området.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar