Share This Post

Förskola och skola / Funktionshinder / Metoder

Göteborgs skolor använder inte otillåten metod

“Kommunikationsmetoden ”facilitated communication” har tidigare använts som en av många kommunikationsmetoder med särskoleelever i Göteborg. Men sedan Skolinspektionen gav ett föreläggande används den inte längre i våra skolor.” Det skriver Karin Pleijel, (MP) ordförande i utbildningsnämnden Göteborg.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar