Share This Post

Äldre / Socialt arbete

“Godtycke när tvångsåtgärder mot sjuka rättfärdigas med stöd av nöd och nödvärn”

I takt med att den svenska befolkningen blir allt äldre har andelen äldre med nedsatt kognitiv förmåga också ökat. Demenssjukdomarna, som kännetecknas av en fortlöpande och sviktande kognition som på ett påtagligt sätt påverkar den sjukdomsdrabbades livsföring, är en starkt bidragande faktor till dagens institutionalisering av äldre.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar