Share This Post

Försörjningsstöd / Placerade barn / Socialt arbete

God samverkan – för individens bästa

Här finns kunskap, inspiration och tips för samverkan kring personer som har ekonomiskt bistånd och är arbetssökande. Webbplatsen har tagits fram av Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen för att stödja utvecklingen av lokal samverkan. En god samverkan mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänsten bidrar till en helhetsbild av individens behov och att rätt insatser kan sättas in tidigare. Det blir en effektivare handläggning och individen kan snabbare komma i arbete och få egen försörjning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar