Share This Post

Behandlingsarbete / Okategoriserade

God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården

I propositionen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen om gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, eller dopningsmedel. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar