Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

God hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Regeringen lämnar idag en proposition om folkhälsan. De föreslår ett övergripande nationellt folkhälsomål: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar