Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Gener för anorexia kan ha identifierats

I en nyligen genomförd studie i USA och Tyskland har man funnit att ätstörningar, som till exempel anorexia nervosa, kan vara genetiskt betingade.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar