Share This Post

Familjerätt / Föräldraskap / Okategoriserade

Gemensam vårdnad – vad innebär det?

Broschyren går igenom vad som gäller då föräldrar inte bor ihop men har gemensam vårdnad om sitt barn. Fokus ligger på praktiska frågor, så som vem som ansvarar för vad, hur mycket barnet får bestämma själv och hur man hanterar ett bristande samarbete mellan föräldrarna för att skydda barnet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar