Share This Post

Barn och ungdom

Gemensam vårdnad för vanligt vid tvister

Tingsrätterna dömer regelmässigt till gemensam vårdnad av barn trots att den ena föräldern motsätter sig detta eftersom det förekommit misshandel eller andra former av övergrepp
i föräldrarnas relation. Det visar en genomgång som barnombudsmannen har gjort av hur domstolar behandlar påståenden om våld i tvister om barns vårdnad, boende och umgänge.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar