Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Gemensam informationsstruktur – Rapportering från regeringsuppdrag 2015

Rapporten redovisar hur Socialstyrelsen har genomfört 2015 års uppdrag. Särskilt fokus har legat på att tillgodose olika intressenters behov av stöd för att använda produkterna i den gemensamma informationsstrukturen. Det ingår även en kort beskrivning av fortsatt arbete 2016.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar