Share This Post

Barn och ungdom

Ge stöd åt nyblivna föräldrar

Varje barn har rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Men det är vi vuxna som bär ansvaret för att rättigheterna omsätts i praktiken. I BOs senaste årsrapport till regeringen Klara, färdiga, gå! är de yngsta barnens rättigheter huvudtemat.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar