Share This Post

Socialt arbete

Ge socialarbetare möjlighet att ta sitt professionella ansvar – inför Lex Realia

Regeringen har presenterat ett förslag att utvidga Lex Sarah till att omfatta hela socialtjänsten och förslaget definieras som att den anställde får ett personligt ansvar för att verksamheten ska hålla god kvalitet. Utöver detta anser SKTF att en ny lag som vi kallar Lex Realia, där socialarbetare även blir skyldiga att synliggöra det sociala arbetet – att påtala när man inte kan göra ett fullgott jobb. Det ska finnas en rättighet och en skyldighet att få uttrycka sin professionella bedömning oberoende av politisk majoritet och ekonomi, säger Yvonne Ahlström, socialpolitiskt ansvarig ombudsman på SKTF.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar