Share This Post

Droger och beroenden / Kriminalitet

Ge brottslingar vårdgaranti och inför narkotikadomstolar

Kriminalvården klarar inte av dagens överbeläggning i fängelserna. Samtidigt vet man att skyddstillsyn och vård kan vara effektivare än fängelse för missbrukande brottslingar. Men i dag tvingas domstolar välja fängelse i stället för vård därför att kommunerna inte har råd att betala vården. Det är också dags att inrätta särskilda narkotikadomstolar som snabbt handlägger mål där missbrukare är gärningsmän. Det skriver Lars Nylén, Kriminalvårdsverkets chef och Björn Fries på DN dabatt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar