Share This Post

Psykiatri

Fyra av fem med schizofrenidiagnos missar snabb läkemedelshjälp

Fyra av fem sjuka i schizofreni tvingas vänta över ett år på diagnos. Följden blir att de missar tillräckligt snabb läkemedelshjälp för att få en god vård. Bland dem som får mediciner uppger tre av fyra svåra biverkningar. Detta är mycket allvarligt eftersom tidig och korrekt läkemedelshjälp till personer med schizofreni är nyckeln till god behandling.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar