Share This Post

Funktionshinder / Genus - jämställdhet

Funktionsnedsättning extra svårt för kvinnor

“Kvinnor med funktionsnedsättning är förlorare på flera områden. Det svaga politiska inflytandet för kvinnor måste ses som ett lågvattenmärke för såväl nationellt jämställdhetsarbete som funktionshinderpolitiskt”, skriver Jörgen Lundälv, docent, Göteborgs universitet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar