Share This Post

Funktionshinder

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden

Några av resultaten i undersökningen är: -Funktionsnedsatta män är i högre grad än kvinnor fast anställda. -Det viktigaste för att kunna arbeta för funktionsnedsatta som ej är sysselsatta bedöms vara att få hjälp med anpassade arbetsuppgifter, anpassat arbetstempo, anpassad arbetstid och anpassade hjälpmedel. -Bland funktionsnedsatta är det vanligare att kvinnor än män är utsatta för mobbing, trakasserier eller kränkningar på grund av sin funktionsnedsättning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar