Share This Post

Funktionshinder

Funktionsnedsatta behövs i den offentliga sektorn

Barn- och äldreministern: Stat, landsting och kommuner behöver ta mer ansvar för att anställa funktionshindrade. En färsk undersökning, gjord på regeringens uppdrag, visar att allt färre personer med funktionsnedsättning tar plats på arbetsmarknaden. I dag är privata företag bättre på att anställa dessa personer än den offentliga sektorn. Samhällsgemenskapen berikas av mångfald, och även offentliga arbetsgivare måste lägga sina fördomar åt sidan, skriver Maria Larsson.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar