Share This Post

Funktionshinder / Okategoriserade

Funktionsnedsatta är mer än offer eller hjältar

Att se personer med funktionsnedsättningar som hjältar när de lyckas med något missgynnar deras ställning i samhället. Det är viktigt att vi öppnar dörren och ser vilka människor som finns i det hus av mångfald som personer med funktionsnedsättning utgör. De har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra, skriver Björn Augustson, beteendevetare.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar