Share This Post

Barn / Okategoriserade / Övriga

Funktionshindrade barns röst måste ges utrymme i socialt arbete och omsorg

Det är hög tid att barn med funktionsnedsättningar och flerfunktionsnedsättningar kan komma till tals hur de upplever sin situation i samhället och i kontakter med myndigheter. Att regeringen nyligen givit både funktionshindermyndigheten Handisam och Barnombudsmannen i uppdrag att utreda dessa frågor är mycket glädjande. Här har också funktionshinderforskningen ett stort ansvar att följa med. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete och funktionshinderforskare vid Göteborgs universitet i denna debattartikel.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar