Share This Post

Funktionshinder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Funktionshinderssamarbete genom Europarådet

Nordens Välfärdscenter företräder Nordiska ministerrådet som en regional organisation när Europarådets expertkommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, DECS-RPD, sammanträder denna vecka. Under mötet behandlas bland annat utvärderingen av Europarådets handlingsplan för funktionshinderfrågor som gäller 2006-2015. Kommitténs sekretariat tar också emot förslag och rekommendationer för utformning av och innehåll i den kommande handlingsplanen som ska gälla 2016-2020.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar