Share This Post

Arkiverade-Poster / Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Archived: “Funktionshinder och välfärd”  – betänkande från Kommittén Välfärdsbokslut

1990-talet har varit en period präglad av både ekonomisk kris och ambitionshöjande handikappolitiska reformer. Den centrala frågan i Kommittén Välfärdsboksluts betänkande Funktionshinder och välfärd (SOU 2001:56), som presenteras idag, är hur välfärden bland personer med funktionshinder har utvecklats under dessa motstridiga förhållanden.
Läs rapporten funktionshinder och välfärd eller läs sammanfattningen nedan där några resultat presenteras.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar