Share This Post

Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

FRÖN – FöR Ökad iNnovation i offentlig verksamhet

Insats med syfte att stimulera innovationslust i den offentliga sektorn.

VINNOVA ska bidra till att offentlig sektor blir en drivkraft för både utveckling och användning av innovationer.

FRÖN – FöR Ökad iNnovation i offentlig verksamhet har under 2014 en utlysning i tre delar (se nedan) med syfte att stimulera innovationslust i den offentliga sektorn. Den riktar sig till aktörer inom den offentliga sektorn, exempelvis kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata organisationer verksamma inom sektorn.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar