Share This Post

Integration / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Frivilliga pensionärer undervisar flyktingar i svenska och traditioner

Drygt 180.000 asylsökande är inskrivna hos Migrationsverket och de kommer ta uppemot två år innan de får veta om de får stanna eller inte. Det är först när man fått uppehållstillstånd som Svenska för invandrare, SFI, blir startar. Under väntetiden är det frivilliga som står för flyktingarnas svenskundervisning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar