Share This Post

Barns villkor / Föräldrar och barn / Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv

Fritidspeng till barn i ekonomisk utsatthet

Regeringen har beslutat om ett förslag om att införa en fritidspeng i syfte att förbättra möjligheterna för barn att delta i organiserade fritidsaktiviteter. Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. Förslaget innebär därför att den riktas till barn i familjer som har försörjningsstöd och som haft det i minst sex månader under den senaste tolvmånadersperioden.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar