Share This Post

Arbete med familjer / Familjerätt / Försörjningsstöd / Lagar i socialt arbete / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

Hushåll med barn i årskurs 4–9 som mottagit försörjningsstöd under en längre tid har rätt till ersättning från socialnämnden för att täcka kostnader för barnens fritidsaktiviteter. Meddelandebladet beskriver ändringar i SoL från den 1 juli 2014.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar