Share This Post

Barnfattigdom / Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv

Fritidspeng används inte – men behöver inte återbetalas

Staten satsade 40 miljoner kronor på den så kallade fritidspengen förra året – det ekonomiska stöd som ska gå till fritidsaktivieter för barn i fattiga familjer. Men större delen av pengarna har inte betalats ut. Pengarna som inte använts kommer inte att krävas tillbaka av staten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar