Share This Post

Arbete med familjer / Kriminalitet / Misshandel / Våld i nära relationer

Frihet från våld måste bli ett nationellt folkhälsomål

Ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige är våld i nära relationer. I dag får justitieminister Beatrice Ask femtio förslag som kan förbättra och effektivisera arbetet mot våldet. Bland annat föreslår jag att mer fokus riktas mot våldsutövaren, skriver regeringens samordnare mot våld i nära relationer Carin Götblad.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar