Share This Post

Arbetsmarknadsåtgärder / Fulltextmaterial

Från ekonomiskt bistånd till egen försörjning

I en ny skrift – Broar till egen försörjning – från Sveriges Kommuner och Landsting, beskrivs ett antal kommuners aktiva arbete med att ge enskilda med ekonomiskt bistånd en egen försörjning. Ingen väljer frivilligt att vara beroende av andra. Alla vuxna vill försörja sig själva om de har möjlighet till det. Det är utgångspunkten för kommunernas arbete. Insatserna har riktat sig till de grupper som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och långvarigt arbetslösa.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar